2 grudzień 2022

Dzielnicowy wydał wobec 21-latka nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania

zdjęcie: Dzielnicowy wydał wobec 21-latka nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania / fot. KMP w Płocku
fot. KMP w Płocku
Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Płocku skorzystał z uprawnień, jakie daje ustawa antyprzemocowa i wydał nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni wobec 21-latka, który stosował przemoc wobec rodziców.
REKLAMA

28 listopada br. do płockich policjantów zgłosiła się 48-latka z powiatu płockiego, która zgłosiła, że dzień wcześniej syn wszczął w domu awanturę, podczas której był bardzo agresywny. Wobec rodziców stosuje od dłuższego już czasu przemoc fizyczną, ubliża im oraz grozi pozbawieniem życia. Ponadto jest uzależniony od alkoholu i używa substancji psychoaktywnych, pod wpływem których jest nieobliczalny. Policjanci przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz wszczęli procedurę Niebieskie Karty.

 

Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji dzielnicowy, który wcześniej podejmował już interwencje dotyczące przemocy domowej w tej rodzinie, uznał za zasadne zastosować wobec 21-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Został on wydany przez funkcjonariusza, pomimo nieobecności mężczyzny, o czym będzie poinformowany zgodnie z procedurą, przewidzianą na tą okoliczność.w przepisach.

 

Zgodnie z Ustawą antyprzemocową, która zaczęła obowiązywać listopada 2020 roku, sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu nakazu przez policjantów, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydania nakazu zostały przyznane Policji oraz Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

 

Przypominamy!
Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

  • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;

  • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:

  • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;

  • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;

  • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

  • do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,

  • w miarę możliwości numeru telefonu,

  • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one respektowane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

 

Autor: asp. Krystyna Kowalska

 

 
źródło: policja.pl (Autor: asp. Krystyna Kowalska)
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Płock
-6°C
wschód słońca: 07:16
zachód słońca: 16:33
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Płocku

kiedy
2023-02-12 16:00
miejsce
Państwowa Szkoła Muzyczna, Płock,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-12 19:00
miejsce
Państwowa Szkoła Muzyczna, Płock,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-13 20:00
miejsce
Rock 69, Płock, ul. Narutowicza 2
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-14 19:00
miejsce
Teatr Dramatyczny, Płock, ul. Nowy...
wstęp biletowany