Płock - informacje


118.268
mieszkańców Płocka
55.665
mężczyzn
62.603
kobiet

17.156
w wieku przedprodukcyjnym

71.375
w wieku produkcyjnym

29.737
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

421
zawarto małżeństw

966
urodzeń

1.667
zgonów

-701
przyrost naturalny
miasto Płock
dochody

1.119.907.456
wydatki

1.091.853.312
struktura wydatków Płocka

49.607
0,005%
Leśnictwo

87.802
0,008%
Rolnictwo i łowiectwo

2.200.000
0,201%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

382.511
0,035%
Handel

112.272.320
10,283%
Transport i łączność

67.588.784
6,190%
Administracja publiczna

497.730
0,046%
Turystyka

53.310.392
4,883%
Gospodarka mieszkaniowa

4.300.048
0,394%
Działalność usługowa

3.804.148
0,348%
Informatyka

739.244
0,068%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

134.074
0,012%
Obrona narodowa

29.399.894
2,693%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

316.017
0,029%
Wymiar sprawiedliwości

8.845.220
0,810%
Obsługa długu publicznego

28.949.504
2,651%
Różne rozliczenia

325.179.200
29,782%
Oświata i wychowanie

15.883.429
1,455%
Ochrona zdrowia

53.532.124
4,903%
Pomoc społeczna

8.117.843
0,743%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

48.875.172
4,476%
Edukacyjna opieka wychowawcza

65.245.608
5,976%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34.283.024
3,140%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

39.588.420
3,626%
Kultura fizyczna i sport

179.326.928
16,424%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-28 18:03
REKLAMA
pogoda Płock
11.4°C
wschód słońca: 06:41
zachód słońca: 18:19
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Płocku

kiedy
2023-10-01 15:30
miejsce
Państwowa Szkoła Muzyczna, Płock,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-01 18:30
miejsce
Państwowa Szkoła Muzyczna, Płock,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-03 17:30
miejsce
Sala koncertowa POKiS, Płock,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-06 19:00
miejsce
Spółdzielczy Dom Kultury, Płock,...
wstęp biletowany