Płock - informacje


112.483
mieszkańców Płocka
52.787
mężczyzn
59.696
kobiet

15.484
w wieku przedprodukcyjnym

67.331
w wieku produkcyjnym

29.668
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

452
zawarto małżeństw

811
urodzeń

1.487
zgonów

-676
przyrost naturalny
miasto Płock
dochody

1.205.567.360
wydatki

1.194.290.688
struktura wydatków Płocka

18.837
0,002%
Leśnictwo

107.886
0,009%
Rolnictwo i łowiectwo

258.586
0,022%
Handel

76.776.184
6,429%
Transport i łączność

72.083.400
6,036%
Administracja publiczna

555.993
0,047%
Turystyka

53.180.512
4,453%
Gospodarka mieszkaniowa

2.924.912
0,245%
Działalność usługowa

3.039.154
0,254%
Informatyka

23.721
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

49.736.128
4,164%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

320.990
0,027%
Wymiar sprawiedliwości

21.737.468
1,820%
Obsługa długu publicznego

37.483.404
3,139%
Różne rozliczenia

389.258.464
32,593%
Oświata i wychowanie

13.878.777
1,162%
Ochrona zdrowia

72.602.464
6,079%
Pomoc społeczna

8.782.654
0,735%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

48.681.340
4,076%
Edukacyjna opieka wychowawcza

77.786.720
6,513%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

31.314.772
2,622%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

114.902.600
9,621%
Kultura fizyczna i sport

112.163.984
9,392%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-07-15 10:45
REKLAMA
pogoda Płock
22.4°C
wschód słońca: 04:36
zachód słońca: 20:58
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Płocku

kiedy
2024-07-19 20:00
miejsce
Amfiteatr, Płock, Rybaki
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-27 20:30
miejsce
Lotnisko w Płocku, Płock, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-08-10 20:00
miejsce
Amfiteatr, Płock, Rybaki
wstęp biletowany
kiedy
2024-08-16 12:00
miejsce
Stary Rynek w Płocku, Płock, Pl....
wstęp biletowany